Take / Projects


TAKE

Benodig u kind hulp met ‘n skooltaak?  Ster Redenaars kan help om “taak-pyne” uit te skakel.  Stuur ‘n e-pos aan sterredenaars@gmail.com met die volgende inligting en Ster Redenaars sal u binne 24 uur antwoord met ‘n kwotasie:
 
 1. Die spesifieke opdrag soos deur die onderwyser deurgegee.  (neem ‘n foto of skandeer die opdrag)
 2. Addisionele instruksies soos u nodig ag om die opdrag duidelik te maak.
 3. Datum waarop Ster Redenaars die taak per e-pos aan u moet stuur.
 
Voorwaardes:

 1. Aangesien die hulp met die taak in elektroniese formaat aan u gestuur word, kan ons slegs die inhoud (of gedeeltes van die inhoud) verskaf – dus nie plakkate, hulpmiddels wat die taak moet vergesel, ens, nie.
 2. Indien u nie ‘n spesifieke opdrag of genoegsame inligting verskaf nie, kan ons u nie kwoteer nie.
 3. Ster Redenaars sal eers betaling versoek alvorens daar aan die taak gewerk word.  Geen betaling, geen taak.  
 4. Ster Redenaars is onder geen verpligting om u versoek vir ‘n taak te voltrek nie maar onderneem om u te antwoord op u versoek binne 24 uur.  


PROJECTS

Does your child need help with a school project?  Ster Redenaars can lessen those “project pains”.  Send an email to sterredenaars@gmail.com with the following information and we will answer and quote you within 24 hours:

 1. The specific instruction for the project, as given by the teacher.  (take a pic or scan the instruction)
 2. Additional information that you deem necessary to make the instruction clear.
 3. Date of delivery i.e. the date that Ster Redenaars must email the project to you.

Terms:

 1. The content of the project is in electronic format and therefore we can only provide written content – no placards, aids that must accompany the project, etc.
 2. Should you not provide us with sufficient information, we cannot send you a quote.
 3. Payment must be made prior to Ster Redenaars commencing work on the project.  No payment, no project.
 4. Ster Redenaars is under no obligation to accept a request for help with a project but we undertake to send you an answer within the 24 hour period.