ANDER TOESPRAKE - Graad 6-7


VOLLEDIGE REDENAARSTOESPRAAK

ALLE CVO, RADIKALE REDENAARS, PRAAT MET PASSIE EN ANDER REDENAARSTOESPRAKE VIR KOMPETISIES, SKOOL- EN KLASVERBAND

Inligting:
 • Koste:  R900-00 
 • Die tydsduur van die toespraak is 4 - 6 min. (indien u kind se toespraak nie binne hierdie tydgleuf val nie, moet u dit asseblief vir ons aandui op die bestelvorm onder "addisionele inligting) 
 • Hierdie toespraak is UNIEK en word SLEGS vir jou kind geskryf. 
 • Die toespraak word geskryf volgens die standaard reëls en regulasies wat normaalweg van toepassing is op redenaartoesprake.   
 • Inleiding, 3 argumente met geloofwaardige bronne, samevatting en slot. 
 • Die inhoud en bronne is toepaslik op die ouderdom en vlak van die kind. 
 • Volg die betaalprosedure en vul die bestelvorm in.    

Voorwaardes en terme:

 • Dit kan 7 – 10 dae neem voordat die toespraak gereed is vir aflewering. 
 • Dui asseblief die tema van die toespraak duidelik aan. 
 • STERREDENAARS formuleer ‘n onderwerp indien u nie ‘n onderwerp invul nie. 
 • STERREDENAARS formuleer 3 argumente indien ons nie 3 geldige, oorredende argumente van u ontvang nie.         
 • Geen toespraak mag oorgedra of herverkoop word aan ‘n derdeparty nie.         
 • STERREDENAARS neem geen verantwoordelikheid vir toesprake wat u met ‘n derdeparty deel.  Maak seker u stuur nie die toespraak na iemand anders nie. 
 • Geen veranderings word na die tyd aan die toespraak gemaak nie. 
 • Indien daar nie ‘n betaling vir die toespraak ontvang word nie, sal ons aanneem dat u nie belangstel om voort te gaan met die bestelling nie. Geen betaling, geen toespraak. 
 • STERREDENAARS kan u ook nie terugbetaal as u nie van u toespraak “hou” nie want dan is die idee en die inhoud reeds deur u besigtig.  

LET WEL:  
**KOOP SLEGS DIE TOESPRAAK INDIEN JY 100% SEKER IS DAT DIT NIE VIR ATKV IS NIE.


U aanvaar die voorwaardes bo, en gaan die betaling doen deur Payfast, waarna u die bestelvorm MOET invul:

Pay
Graad 6-7: R900

 

DIE KREATIEWE OF INFORMATIEWE TOESPRAAK

Inligting:
 • Koste:  1 - 2 min - R300, 2 - 3 min - R350, 3 - 4 min - R400
 • Het jy die afdelings onder “ATKV Redenaars” gelees?
 • Indien jy seker is dat die toespraak wat jy wil bestel nie daaronder val nie, kan jy hier ‘n toespraak bestel.
 • Hierdie toespraak gee u alleenreg in die skool en is dus nie geskik vir kompetisie doeleindes nie.
 • Hierdie toesprake is kreatief of informatief en nie beredenerend nie maar kan wel bronne bevat.
 • Bedankings-, verwelkomings- en ander formele toesprake val ook in hierdie afdeling. 
 • Samesprake (dialoog) vir klas deelname skryf ons ook. 
 • Storievertelling val ook hieronder.
 • Indien daar dus slegs ‘n kreatiewe of informatiewe toespraak verwag word, dan is hierdie die regte afdeling om te bestel.
 • Vul asseblief die lengte van die toespraak in op die bestelvorm.
 • Gee agtergrond inligting onder “Addisionele Inligting” om die omvang van die toespraak duidelik te maak vir ons skrywers.  
LET WEL:  
 • KOOP SLEGS ‘N HIERDIE TOESPRAAK INDIEN JY 100% SEKER IS DAT DIT NIE VIR ATKV of ENIGE ANDER KOMPETISIE DOELEINDES IS NIE EN SLEGS BINNE SKOOL- OF KLASVERBAND GAAN WEES.

Voorwaardes en terme:
 • Dit kan 2 - 3 WERKSDAE neem voordat die toespraak gereed is vir aflewering.
 • Geen toespraak mag herverkoop of oorgedra word aan 'n derde party nie.
 • STER REDENAARS neem geen verantwoordelikheid vir 'n toespraak wat u met 'n derde party deel.  Maak seker u stuur nie u toespraak aan iemand anders nie.
 • Geen veranderings word na die tyd aan toesprake aangebring nie.
 • Indien daar geen betaling vir die toespraak ontvang word nie sal ons aanneem dat u nie met die bestelling wil voortgaan nie. Geen betaling, geen toespraak.
 • STER REDENAARS kan u ook nie terugbetaal vir die toespraak indien u nie daarvan "hou" nie want dan is die idee en inhoud reeds deur u besigtig. 

U aanvaar die voorwaardes bo, en gaan die betaling doen deur Payfast, waarna u die bestelvorm MOET invul:


Pay Pay Pay
1 - 2 min - R300 2 - 3 min - R350 3 - 4 min - R400
     
KLASTOESPRAAK - ALLEENREG IN DIE SKOOL (KORT FORMAAT)

Inligting:
 • Koste:  1 - 2 min - R300, 2 - 3 min - R350, 3 - 4 min - R400
 • Neem asseblief kennis:  Die skool gee gewoonlik ATKV onderwerpe vir die eerste kwartaal se mondelingpunt in Afrikaans.  
 • Indien jou kind dus met ‘n opdrag vir ‘n toespraak by die huis aankom, lees eers die informasie oor ATKV Redenaars voordat jy jou bestelling plaas.    
 • Indien dit nie ‘n ATKV tema is nie, gebruik die bestelvorm hieronder om te bestel.
 • Hierdie toespraak bevat 'n inleiding, 1 argument en 'n bron(ne), 'n samevatting en 'n slot.
 • Hierdie toespraak is SLEGS vir die kind wat graag ‘n goeie mondelingpunt wil behaal.
 • Jy kry SLEGS alleenreg in jou SKOOL met hierdie toespraak. Hierdie toespraak kan gedeel word met kinders in ander skole.  
 • Jy kan NIE BUITE JOU SKOOL deelneem met hierdie toespraak nie.
 • Indien twee kinders dieselfde toespraak lewer by ‘n kompetisie of selfs net ‘n uitdunrondte van ‘n kompetisie, sal BEIDE kinders GEDISKWALIFISEER word.  Moet dus nie ‘n kans waag nie!
 • Om 'n toespraak te doen met 'n argument en 'n bron gee jou kind blootstelling aan redenaars en hoe om luisteraars te oortuig van 'n standpunt.
 • Die klastoespraak kan wissel in lengte soos deur jou versoek of soos voorgeskryf deur die onderwyser.

LET WEL:  
 • KOOP SLEGS DIE KLASTOESPRAAK INDIEN JY 100% SEKER IS DAT DIT NIE VIR ATKV of ENIGE ANDER KOMPETISIE DOELEINDES IS NIE EN SLEGS BINNE KLASVERBAND GAAN WEES.

Voorwaardes en terme:
 • Dit kan 2 - 3 WERKSDAE neem voordat die toespraak gereed is vir aflewering.
 • STER REDENAARS formuleer ‘n onderwerp vir jou indien jy nie ‘n onderwerp invul nie.
 • STER REDENAARS formuleer die argument indien ons nie ‘n geldige, oorredende argument van u ontvang nie.
 • Geen toespraak mag oorgedra of herverkoop word aan ‘n derdeparty nie.
 • STER REDENAARS neem geen verantwoordelikheid vir toesprake wat u met ‘n derdeparty deel.  Maak seker u stuur nie die toespraak na iemand anders nie.
 • Geen veranderings word na die tyd aan die toespraak gemaak nie.
 • Indien daar nie ‘n betaling vir die toespraak ontvang word nie, sal ons aanneem dat u nie belangstel om voort te gaan met die bestelling nie.  Geen betaling, geen toespraak.
 • STER REDENAARS kan u ook nie terugbetaal as u nie van u toespraak “hou” nie want die idee en die inhoud is reeds deur u besigtig.

U aanvaar die voorwaardes bo, en gaan die betaling doen deur Payfast, waarna u die bestelvorm MOET invul:Pay Pay Pay
1 - 2 min - R300 2 - 3 min - R350 3 - 4 min - R400